ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ฯ
หนังสือราชการ
สนทนา/ร้องทุกข์
ติดต่อศูนย์
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
 
 

 

   
 
 
ที่ นว 0023.16/ว 4910 เรื่อง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนั [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ที่ นว 0023.16/ว 4909 เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4908 เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4883 เรื่อง การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4882 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่ง [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
 
 
 
 
 

 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังม้า ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พนมเศษ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.นากลาง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไวนิลอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นป [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4910 เรื่อง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมเนื่องในโอกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4909 เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4908 เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4883 เรื่อง การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4882 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่ง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดลูกลอยพร้อมก้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ลด ละ เลิก ขยะ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 76  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 15 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 34