ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ฯ
หนังสือราชการ
สนทนา/ร้องทุกข์
ติดต่อศูนย์
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
 
 

 

   
 
 
ที่ นว 0023.16/ว 4119 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกต [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ที่ นว 0023.16/ว 4118 เรื่อง โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ที่ นว 0023.16/ว 4117 เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลอเคชั [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ที่ นว 0023.16/ว 4116 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรกา [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ที่ นว 0023.16/ว 4115 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 1 [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
 
 
 
 
 

 
อบต.กลางแดด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม [ 11 มิ.ย. 3061 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิล/โครง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผุ้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถจักรยานยนต์ หมายเลข [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติมฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังมหากร ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆปร [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนมวัว ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บ้านมะเกลือ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ 82-5557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 15 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 7