ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ฯ
หนังสือราชการ
สนทนา/ร้องทุกข์
ติดต่อศูนย์
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
 
 

 

   
 
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 666 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 4 
ที่ นว 0023.16/ว 681 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 1 
ที่ นว 0023.16/ว 680 เรื่อง แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 0 
ที่ นว 0023.16/ว 679 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 2 
ที่ นว 0023.16/ว 678 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสำนักงาน [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 2 
 
 
 
 
 

 
สถ.อ.ไพศาลี -VDO วิดิทัศน์- [ 19 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวั [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กี [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาชนกัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสีทั้ง ๔ สี ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปร [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาดิน ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสร [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 666 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 681 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 680 เรื่อง แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 0  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 15 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 50