หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0037.3/ว581 ที่ทำการปกครองอำเภอ การสำรวจข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอาหารเสริม(นม)  [ 12 มิ.ย. 2552 ]  
นว 0037.3/ว 578 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2552 ]  
นว 0037.3/ว 512 ขอสำรวจความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  [ 28 พ.ค. 2552 ]  
นว 0037.3/11010 ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2552 ]  
นว 0037.5/ว 500 ทบทวนให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2549-2551 (ประปา)  [ 22 พ.ค. 2552 ]  
นว 0037.3/485 ส่งคืนงบประมาณในส่วนที่เกินจำนวนผู้สูงอายุองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่จริง  [ 21 พ.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     2114      2115      2116     (2117)     2118      2119      2120     ....หน้าสุดท้าย >> 2,127