หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง ลัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 11.17 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 229 ท่าน