หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน

หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 

   
 
 
 
 
 
 
 



ที่ นว 0023.16/ว 3257 ลว 16 ก.ย. 63
 
ที่ นว 0023.16/ว 3257 เรื่อง การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 10.34 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 70 ท่าน