หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 3750 เรื่อง การประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10.54 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน