หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ นว 0023.17/4058 เรื่อง การขยายเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 11.34 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน