หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นว 0023.16/ว 3515 ลว 11 ก.ย. 62
 
ที่ นว 0023.16/ว 3515 เรื่อง การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 15.53 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 49 ท่าน