หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3871 ลว 7 ต.ค. 62
 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3871 เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 14.37 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 74 ท่าน