หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไพศาลี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไพศาลี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 11.20 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน