หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/2347 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 15.42 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 90 ท่าน