หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ นว 0023.17/ว 3673 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้และวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 14.45 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน