หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
  
ที่ นว 0023.17/ว 119 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อพัฒนางานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 112 ท่าน