หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ประกทศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไพศาลี เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลไพศาลีว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทสบาลตำบลไพศาลี พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 15.58 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 127 ท่าน