หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2566 เวลา 16.40 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน