หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
  
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/2937 เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 13.39 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 64 ท่าน