หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/4743 เรื่อง แต่งตั้งทีมประเมินตรวจตลาดในพื้นที่อำเภอไพศาลี  7 ธ.ค. 2564 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4742 เรื่อง กิจกรรมที่ ดำเนินการที่ 3 ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าปลีก/ส่ง  7 ธ.ค. 2564 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4721 เรื่อง การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  3 ธ.ค. 2564 19
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4720 เรื่อง แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  3 ธ.ค. 2564 22
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4719 เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2565  3 ธ.ค. 2564 21
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4718 เรื่อง กิจกรรมดำเนินการที่ 3 ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าปลีก/ส่ง  3 ธ.ค. 2564 20
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4717 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  3 ธ.ค. 2564 19
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4716 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  3 ธ.ค. 2564 16
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4705 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ประจำเดือนตุลาคม 2564  3 ธ.ค. 2564 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 433