หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4698 เรื่อง การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 ธ.ค. 2564 17
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4697 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate online  2 ธ.ค. 2564 18
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4696 เรื่อง การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  2 ธ.ค. 2564 16
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4694 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  1 ธ.ค. 2564 23
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4693 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   1 ธ.ค. 2564 17
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4671 เรื่อง แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวา เป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม  1 ธ.ค. 2564 20
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4670 เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย รอบแรก  1 ธ.ค. 2564 17
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด้วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4669 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2564  1 ธ.ค. 2564 18
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4668 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 ธ.ค. 2564 19
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 433