หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4962 เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  20 ธ.ค. 2561 237
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4960 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  20 ธ.ค. 2561 253
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4959 เรื่อง การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล  20 ธ.ค. 2561 229
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4949 เรื่อง หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา  19 ธ.ค. 2561 212
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4946 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  19 ธ.ค. 2561 458
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4945 เรื่อง เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  19 ธ.ค. 2561 209
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4925 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่  17 ธ.ค. 2561 237
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4924 เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  17 ธ.ค. 2561 242
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4910 เรื่อง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก  14 ธ.ค. 2561 260
<< หน้าแรก...     406      407      408      409     (410)     411      412      413      414     ....หน้าสุดท้าย >> 433