หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4609 เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  26 พ.ย. 2564 19
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4608 เรื่อง การรายงานการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  26 พ.ย. 2564 16
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4607 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  26 พ.ย. 2564 17
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4583 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  24 พ.ย. 2564 30
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4582 เรื่อง การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม  24 พ.ย. 2564 31
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4581 เรื่อง สื่อแฟลชการ์ด รวบรวมผลงานแอนิเมชันซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน  24 พ.ย. 2564 30
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4580 เรื่อง โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ข้อจำกัดด้านรายได้และกฎหมาย  24 พ.ย. 2564 30
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4579 เรื่อง เอกสารสรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  24 พ.ย. 2564 31
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 4578 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  24 พ.ย. 2564 30
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 433