หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1216 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  30 มี.ค. 2563 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1215 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  30 มี.ค. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1214 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ 2 - 3  30 มี.ค. 2563 9
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว1213 เรื่อง ปรับกำหนดการศึกษาอบรม  30 มี.ค. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1212 เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม  30 มี.ค. 2563 7
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1211 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  30 มี.ค. 2563 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1210 เรื่อง การดำเนินแนวทางตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563  30 มี.ค. 2563 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1209 เรื่อง หนังสือ “3Rs : บันทึกความสำเร็จในการคัดแยกขยะ” และหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2561  30 มี.ค. 2563 8
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว1208 เรื่อง โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ  30 มี.ค. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 191