หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 166 เรื่อง การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  17 ม.ค. 2565 1
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 154 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 และครั้งที่ 49/2564  14 ม.ค. 2565 11
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 153 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  14 ม.ค. 2565 11
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ 152 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  14 ม.ค. 2565 12
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 151 เรื่อง การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  14 ม.ค. 2565 13
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 141 เรื่อง การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   13 ม.ค. 2565 16
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 140 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  13 ม.ค. 2565 14
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 139 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  13 ม.ค. 2565 13
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 138 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  13 ม.ค. 2565 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 445