หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2854 เรื่อง ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28 พ.ย. 2565 3
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2853 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  28 พ.ย. 2565 3
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2852 เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย – ญี่ปุ่น  28 พ.ย. 2565 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2851 เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28 พ.ย. 2565 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2850 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1  28 พ.ย. 2565 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2849 เรื่อง การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น  28 พ.ย. 2565 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ 2848 เรื่อง การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  28 พ.ย. 2565 2
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2847 เรื่อง กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28 พ.ย. 2565 3
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2846 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28 พ.ย. 2565 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 474