หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1837 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))   21 พ.ค. 2563 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1836 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  21 พ.ค. 2563 18
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1835 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  21 พ.ค. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1834 เรื่อง การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  21 พ.ค. 2563 19
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/1824 เรื่อง เร่งดำเนินการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง)   21 พ.ค. 2563 18
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1818 เรื่อง การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563  20 พ.ค. 2563 17
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1817 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ  20 พ.ค. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1816 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563  20 พ.ค. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 1815 เรื่อง การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563  20 พ.ค. 2563 18
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 214