หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4475 เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28 พ.ย. 2562 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4474 เรื่อง โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ก   28 พ.ย. 2562 23
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4473 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   28 พ.ย. 2562 29
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4472 เรื่อง การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    28 พ.ย. 2562 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4471 เรื่อง กำหนดการรับเสื้อสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ    27 พ.ย. 2562 11
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4470 เรื่อง ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    27 พ.ย. 2562 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4460 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562    27 พ.ย. 2562 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4459 เรื่อง การเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)    27 พ.ย. 2562 14
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4458 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี    27 พ.ย. 2562 16
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 150