หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2293 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  29 มิ.ย. 2563 23
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2292 เรื่อง ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้  29 มิ.ย. 2563 19
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2291 เรื่อง การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563  29 มิ.ย. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2290 เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  29 มิ.ย. 2563 17
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2289 เรื่อง การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  29 มิ.ย. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2288 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2  29 มิ.ย. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2287 เรื่อง การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด  29 มิ.ย. 2563 16
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2286 เรื่อง การติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  29 มิ.ย. 2563 15
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 2285 เรื่อง รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  29 มิ.ย. 2563 12
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 231