หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1829 เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารที่เสนอของบประมาณ  7 พ.ค. 2564 29
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1812 เรื่อง การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560  6 พ.ค. 2564 20
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1811 เรื่อง การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6 พ.ค. 2564 21
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1810 เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  6 พ.ค. 2564 20
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1809 เรื่อง การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในรูปแบบออนไลน์  6 พ.ค. 2564 19
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1808 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  6 พ.ค. 2564 24
ข่าวสารจาก สถ.อ.   นว 0023.17/ว1807 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  6 พ.ค. 2564 18
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1805 เรื่อง การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  6 พ.ค. 2564 19
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1801 เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  5 พ.ค. 2564 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 349