หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2083 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4  22 ก.ค. 2565 28
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2082 เรื่อง การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ระดับภาค  22 ก.ค. 2565 25
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2081 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  22 ก.ค. 2565 26
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2079 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็น ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  22 ก.ค. 2565 26
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2076 เรื่อง การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  22 ก.ค. 2565 28
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2036 เรื่อง โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน  22 ก.ค. 2565 25
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2030 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2565  18 ก.ค. 2565 42
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2027 เรื่อง ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564  18 ก.ค. 2565 39
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2026 เรื่อง คู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ  18 ก.ค. 2565 37
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 445