หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2025 เรื่อง การนำเงินส่ง อปท.  18 ก.ค. 2565 42
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 2024 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 ก.ค. 2565 37
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2023 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งวดที่ 4  18 ก.ค. 2565 35
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2022 เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง  18 ก.ค. 2565 38
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2021 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น   18 ก.ค. 2565 36
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/2020 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุบสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)  18 ก.ค. 2565 26
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.1/ว 1088 ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกองคลัง  18 ก.ค. 2565 40
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2033 เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  18 ก.ค. 2565 38
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 1990 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  11 ก.ค. 2565 53
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 445