หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1989 เรื่อง แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  11 ก.ค. 2565 47
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 1988 เรื่อง (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  11 ก.ค. 2565 46
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1987 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ  11 ก.ค. 2565 34
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1986 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 ก.ค. 2565 43
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1985 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ   11 ก.ค. 2565 41
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1984 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565  11 ก.ค. 2565 44
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว 1979 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  11 ก.ค. 2565 32
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.3/ว 1054 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  6 ก.ค. 2565 30
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.3/1045 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ  6 ก.ค. 2565 62
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 445