หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1365 เรื่อง รายงานการฝึกอบรม การให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  31 มี.ค. 2564 32
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1364 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564  31 มี.ค. 2564 34
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1363 เรื่อง การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 31
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1362 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  31 มี.ค. 2564 32
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1334 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20 , 22 – 40  31 มี.ค. 2564 30
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1333 เรื่อง การตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  30 มี.ค. 2564 32
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1332 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน  30 มี.ค. 2564 30
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1331 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  30 มี.ค. 2564 32
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.17/ว1330 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน  30 มี.ค. 2564 31
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 340