หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :หนังสือราชการ สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4339 เรื่อง การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7 พ.ย. 2561 483
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4321 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  6 พ.ย. 2561 389
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนมาก ที่ นว 0023.16/ว 4319 เรื่อง การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  6 พ.ย. 2561 316
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4299 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1   5 พ.ย. 2561 391
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4298 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  5 พ.ย. 2561 354
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4296 เรื่อง การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  5 พ.ย. 2561 411
หนังสือราชการ สถ.อ.   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4294 เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ  5 พ.ย. 2561 337
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4294 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5 พ.ย. 2561 413
หนังสือราชการ สถ.อ.   ที่ นว 0023.16/ว 4292 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง  5 พ.ย. 2561 405
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 445