ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านสะเดาซ้าย) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง   ประกาศจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   21 ส.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1    21 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ย่านมัทรี   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่งนา หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 1   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำทางข้ามหมู่ที่ 7 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   21 ส.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศสำหรับเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก    21 ส.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5631