หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ตาสัง   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง    3 ธ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาสัง   ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563   3 ธ.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาสัง   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563   3 ธ.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาสัง   ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   3 ธ.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   รณรงค์ลดการเผาฟางข้าวเพื่อลดปัญหาหมอกควัน   3 ธ.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าตะโก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ธ.ค. 2563 1
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ธ.ค. 2563 1
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนว่น 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ธ.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ธ.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8,668