หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุ บ้านที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว คอกสัตว์ และโรงเรือนเก็บพืชผล [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 357  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1023  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 250  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 388  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 258  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 265  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 229  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 226  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 210  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 194  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 191  
 
ประหาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง รายชื่อราษฎรผู้ได้รับการช่วยเหลือประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 224  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 463  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 336  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 227  
 
   1     (2)     3