หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 238  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 217  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 222  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 210  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อการจัดเรียงลำดับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 226  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเรียนดีแต่ยากจนที่เหมาะสมได้รับเงินช่วยเหลือ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 212  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไพศาลี เรื่อง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 280  
 
   1      2     (3)