หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 15.25 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน