ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบวาตภัย  
รายชื่อผู้ประสบภัยฯ
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 15.12 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน