ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุ บ้านที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว คอกสัตว์ และโรงเรือนเก็บพืชผล  
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 09.54 น. โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน