หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 


นางสุนัดดา ตั้งวิริยะ
นายกเทศบาลตำบลไพศาลี


นายประจวบ เกตุนิล
นายก อบต.โคกเดื่อ


นายประทีป อุดมการเกษตร
นายก อบต.ไพศาลี


นายประเสริฐ แช่มเดช
นายก อบต.สำโรงชัยนายก อบต.โพธิ์ประสาท


นายประจวบ หลงทอง
นายก อบต.วังข่อย


นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง
นายก อบต.นาขอม


นายประยงค์ มาลัย
อบต. อบต.วังน้ำลัด


นายยสดา นิ่มมา
นายก อบต.ตะคร้อ