หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 


จ.ส.อ.ดร.บัญชา แสงสุวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลไพศาลี


นายสรรปกรณ์ เกิดสุข
ปลัด อบต.โคกเดื่อ


นายชัชชฏิล อมรศตพรกุล
ปลัด อบต.ไพศาลี


นายประภาส ทักษาดิพงษ์
ปลัด อบต.สำโรงชัย


นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัด อบต.โพธิ์ประสาท


นายสุธานนท์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
ปลัด อบต.วังข่อย


นายสมชาย ตาเวียน
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาขอม


นายอภิวัฒน์ ยอดทอง
ปลัด อบต.วังน้ำลัด


นางอรวรรณ อินทรประสาท
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ตะคร้อ