หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-259-096

 

 
 
 
 
 
 
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท จัดทำโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี

จัดส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติเสนอให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตำบล และตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท โดยจะหมุนเปลี่ยนเวียนกัน ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยงานดำเนินการ ปีละหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท จะเป็นหน่วยงานดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ทราบถึง การดำเนินโครงการดังกล่าว และเชิญชวนให้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการผู้รับผิดชอบ และให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี จำนวน 2 คน โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และระบบเว็ปไซด์ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานฯ ที่มาขอรับบริการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี ตลอดจนทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการประสานงานข้อมูลต่างๆ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการรับคำร้องทุกข์ของประชาชน ดำเนินการรวมรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือประชาชน