หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือสั่งการ
รายงานการดำเนินงาน
หน้าหลัก

HOME
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
หนังสือราชการ

OFFICIAL BOOKS
ข่าวสารและรายงาน

NEWS AND REPORT
สนทนา/ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อศูนย์ฯ

CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไพศาลี เปิดให้บริการแล้วค่ะ  3288 6 18 มิ.ย. 2564
สอบถาม เรื่อง เดินทางไปยัง อ.ไพศาลี  167 0 12 เม.ย. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  188 0 15 มี.ค. 2564
เยียวยา  391 0 25 ก.ค. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์  3081 0 16 เม.ย. 2563
  (1)